aplikacja Matura google play app store

Testy maturalne z polskiego (online)

Sprawdź się w testach maturalnych ...
Matura z języka polskiego, 4 maja 2023 - poziom podstawowy. Formuła 2023.
Ilość zadań: 18 oraz wypracowanie. Do uzyskania: 60 punktów. Czas: 240 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura próbna z języka polskiego, 12 grudnia 2022 - poziom podstawowy. Formuła 2023.
Ilość zadań: 17. Do uzyskania: 60 punktów. Czas: 240 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura próbna z języka polskiego, 28 września 2022 - poziom podstawowy. Formuła 2023.
Ilość zadań: 17. Do uzyskania: 60 punktów. Czas: 240 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura próbna z języka polskiego, 4 marca 2022 - poziom podstawowy. Formuła 2023.
Ilość zadań: 17. Do uzyskania: 60 punktów. Czas: 240 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z języka polskiego, 4 maja 2022 - poziom podstawowy. Formuła od 2015.
Liczba zdających: 270 044 (LO: 165 302, technikum: 104 318).
Średnia wyników: 54% (LO: 56%, technikum: 46%, branżowe: 35%).
Ilość zadań: 13 na podstawie 2 tekstów oraz wypracowanie. Do uzyskania: 70 punktów. Czas: 170 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z języka polskiego, 4 maja 2021 - poziom podstawowy. Formuła od 2015.
Liczba zdających: 274261 (LO: 168 048, technikum: 106 213).
Średnia wyników: 55% (LO: 58%, technikum: 50%).
Ilość zadań: 13 na podstawie 2 tekstów oraz wypracowanie. Do uzyskania: 70 punktów. Czas: 170 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura próbna z języka polskiego, 3 marca 2021 - poziom podstawowy. Formuła od 2015.
Ilość zadań: 13 na podstawie 2 tekstów oraz wypracowanie. Do uzyskania: 70 punktów. Czas: 170 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z języka polskiego, 8 czerwca 2020 - poziom podstawowy. Formuła od 2015.
Liczba zdających: 260324. Średnia wyników: 52%.
Ilość zadań: 13 na podstawie 2 tekstów oraz wypracowanie. Do uzyskania: 70 punktów. Czas: 170 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura próbna z języka polskiego, kwiecień 2020 - poziom podstawowy. Formuła od 2015.
Ilość zadań: 13 na podstawie 2 tekstów oraz wypracowanie. Do uzyskania: 70 punktów. Czas: 170 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z języka polskiego, 6 maja 2019 - poziom podstawowy. Formuła od 2015.
Liczba zdających: 250998 (LO: 158407, technikum: 92591).
Średnia wyników: 52% (LO: 55%, technikum: 45%).
Ilość zadań: 12 na podstawie 2 tekstów oraz wypracowanie. Do uzyskania: 70 punktów. Czas: 170 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z języka polskiego, 4 maja 2018 - poziom podstawowy. Formuła od 2015.
Liczba zdających: 251513 (LO: 160928, technikum: 90585).
Średnia wyników: 55% (LO: 58%, technikum: 50%).
Ilość zadań: 12 na podstawie 2 tekstów oraz wypracowanie. Do uzyskania: 70 punktów. Czas: 170 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z języka polskiego, 4 maja 2017 - poziom podstawowy. Formuła od 2015.
Liczba zdających: 261379 (LO: 167820, technikum: 93559).
Średnia wyników: 56% (LO: 59%, technikum: 51%).
Ilość zadań: 12 na podstawie 2 tekstów oraz wypracowanie. Do uzyskania: 70 punktów. Czas: 170 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z języka polskiego, 4 maja 2016 - poziom podstawowy. Formuła od 2015.
Liczba zdających: 261219 (LO: 171752, technikum: 89467).
Średnia wyników: 59% (LO: 62%, technikum: 53%).
Ilość zadań: 12 na podstawie 2 tekstów oraz wypracowanie. Do uzyskania: 70 punktów. Czas: 170 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z języka polskiego, 4 maja 2015 - poziom podstawowy. Formuła od 2015.
Liczba zdających (LO): 177564. Średnia wyników: 66%.
Ilość zadań: 12 na podstawie 2 tekstów oraz wypracowanie. Do uzyskania: 70 punktów. Czas: 170 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura próbna z języka polskiego na poziomie podstawowym w formule od 2015.
Ilość zadań: 11 na podstawie 2 tekstów oraz wypracowanie. Do uzyskania: 70 punktów. Czas: 170 minut.
Podane są przykłady wypracowań.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura przykładowa z języka polskiego na poziomie podstawowym w formule od 2015. Grudzień 2013.
Ilość zadań: 13 na podstawie 2 tekstów oraz wypracowanie. Do uzyskania: 70 punktów. Czas: 170 minut.
Podane są przykłady wypracowań.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z języka polskiego, maj 2014 - poziom podstawowy.
Liczba zdających: 301781. Średnia wyników: 51%.
Ilość zadań: 13 zadań na podstawie 1 tekstu (od 2015 roku są 2 teksty) oraz wypracowanie. Do uzyskania: 70 punktów. Czas: 170 minut.
Pełny test z odpowiedziami i punktacją maturalną zawierający wszystkie zadania z arkusza dostępny jest w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z języka polskiego, maj 2013 - poziom podstawowy.
Liczba zdających: 329043. Średnia wyników: 55%.
Ilość zadań: 14 zadań na podstawie 1 tekstu (od 2015 roku są 2 teksty) oraz wypracowanie. Do uzyskania: 70 punktów. Czas: 170 minut.
Pełny test z odpowiedziami i punktacją maturalną zawierający wszystkie zadania z arkusza dostępny jest w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z języka polskiego, maj 2012 - poziom podstawowy.
Liczba zdających: 345159. Średnia wyników: 54%.
Ilość zadań: 14 zadań na podstawie 1 tekstu (od 2015 roku są 2 teksty) oraz wypracowanie. Do uzyskania: 70 punktów. Czas: 170 minut.
Pełny test z odpowiedziami i punktacją maturalną zawierający wszystkie zadania z arkusza dostępny jest w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z języka polskiego, maj 2011 - poziom podstawowy.
Liczba zdających: 359569. Średnia wyników: 54%.
Ilość zadań: 13 zadań na podstawie 1 tekstu (od 2015 roku są 2 teksty) oraz wypracowanie. Do uzyskania: 70 punktów. Czas: 170 minut.
Pełny test z odpowiedziami i punktacją maturalną zawierający wszystkie zadania z arkusza dostępny jest w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z języka polskiego, maj 2010 - poziom podstawowy.
Liczba zdających: 368463. Średnia wyników: 40%.
Ilość zadań: 14 zadań na podstawie 1 tekstu (od 2015 roku są 2 teksty) oraz wypracowanie. Do uzyskania: 70 punktów. Czas: 170 minut.
Pełny test z odpowiedziami i punktacją maturalną zawierający wszystkie zadania z arkusza dostępny jest w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z języka polskiego, maj 2009 - poziom podstawowy.
Liczba zdających: 380462. Średnia wyników: 52%.
Ilość zadań: 13 zadań na podstawie 1 tekstu (od 2015 roku są 2 teksty) oraz wypracowanie. Do uzyskania: 70 punktów. Czas: 170 minut.
Pełny test z odpowiedziami i punktacją maturalną zawierający wszystkie zadania z arkusza dostępny jest w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z języka polskiego, maj 2008 - poziom podstawowy.
Liczba zdających: 415 tys. Średnia wyników: 52%.
Ilość zadań: 15 zadań na podstawie 1 tekstu (od 2015 roku są 2 teksty) oraz wypracowanie. Do uzyskania: 70 punktów. Czas: 170 minut.
Pełny test z odpowiedziami i punktacją maturalną zawierający wszystkie zadania z arkusza dostępny jest w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z języka polskiego, maj 2007 - poziom podstawowy.
Liczba zdających: 371412. Średnia wyników: 50%.
Ilość zadań: 16 zadań na podstawie 1 tekstu (od 2015 roku są 2 teksty) oraz wypracowanie. Do uzyskania: 70 punktów. Czas: 170 minut.
Pełny test z odpowiedziami i punktacją maturalną zawierający wszystkie zadania z arkusza dostępny jest w aplikacji Matura - testy i zadania
Próbna matura z języka polskiego, maj 2007 - poziom podstawowy.
Ilość zadań: 12 zadań na podstawie 1 tekstu (od 2015 roku są 2 teksty) oraz wypracowanie. Do uzyskania: 70 punktów. Czas: 170 minut.
Pełny test z odpowiedziami i punktacją maturalną zawierający wszystkie zadania z arkusza dostępny jest w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z języka polskiego, maj 2006 - poziom podstawowy.
Średnia wyników: 50%.
Ilość zadań: 15 zadań na podstawie 1 tekstu (od 2015 roku są 2 teksty) oraz wypracowanie. Do uzyskania: 70 punktów. Czas: 170 minut.
Pełny test z odpowiedziami i punktacją maturalną zawierający wszystkie zadania z arkusza dostępny jest w aplikacji Matura - testy i zadania
Próbna matura z języka polskiego, styczeń 2006 - poziom podstawowy.
Ilość zadań: 14 zadań na podstawie 1 tekstu (od 2015 roku są 2 teksty) oraz wypracowanie. Do uzyskania: 70 punktów. Czas: 170 minut.
Pełny test z odpowiedziami i punktacją maturalną zawierający wszystkie zadania z arkusza dostępny jest w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z języka polskiego, maj 2005 - poziom podstawowy.
Średnia wyników: 53%.
Ilość zadań: 16 zadań na podstawie 1 tekstu (od 2015 roku są 2 teksty) oraz wypracowanie. Do uzyskania: 70 punktów. Czas: 170 minut.
Pełny test z odpowiedziami i punktacją maturalną zawierający wszystkie zadania z arkusza dostępny jest w aplikacji Matura - testy i zadania
Kanał RSS dla tej listy

źródło: na podstawie arkuszy CKE
Polityka Prywatności